Privatumo politika

Bendrosios nuostatos dėl privatumo

www.kreditoskaiciuokle.lt (UAB „Scorify“, įmonės kodas 302423183, adresas, Olimpiečių g. 1A-24, LT-09235 Vilnius) sudaro sąlygas vartotojams įvertinti savo skolinimo galimybes ir gauti atsakingos mėnesio įmokos dydį.

Ši privatumo politika reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą naudojantis www.kreditoskaiciuokle.lt Toliau pateikiame pagrindines asmens duomenų sąlygas, su kuriomis ir kviečiame susipažinti.

www.kreditoskaiciuokle.lt gerbia asmenų privatumą ir įsipareigoja saugoti pateiktą asmeninę informaciją. Jūsų asmens duomenų tvarkymą nustato ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas Nr. 2016/679, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų rinkimą ir tvarkymą.

Kaip www.kreditoskaiciuokle.lt tvarko asmens duomenis

Vadovaudamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, www.kreditoskaiciuokle.lt tvarko asmens duomenis, siekiant įvertinti, kokią pajamų dalį galite skirti kredito įmokai. Apskaičiuodama įmokos limitą, ji atsižvelgia į Jūsų finansinius įsipareigojimus, oficialias pajamas, jų tvarumą ir kredito istoriją. www.kreditoskaiciuokle.lt asmens duomenys tvarkomi tinklapio palaikymo ir paminėtų paslaugų teikimo tikslu, remiantis sutikimo ir (jei taikoma) sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu.

Svetainėje www.kreditoskaiciuokle.lt tvarkomi asmens duomenys (įskaitant kontaktinius asmens duomenis), kurie vartotojo nurodymu (sutikimu) gaunami iš šių duomenų valdytojų : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Sodra), UAB „Creditinfo Lietuva“ ir kitų viešai prieinamų šaltinių (tokių kaip viešai skelbiama teismų ir antstolių informacija). Gaunami ir tvarkomi žemiau sekančiame skyrelyje nurodyti asmens duomenys. Gauti duomenys nesaugomi, išskyrus kontaktinius duomenis, kurie, gavus sutikimą, saugomi 24 mėnesius po paskutinio naudojimosi skaičiuokle.

www.kreditoskaiciuokle.lt gali atlikti statistinės apibendrintos informacijos analizę, tikslu įvertinti būdus/kanalus, per kuriuos vartotojai jungiasi prie svetainės, taip pat kitus vartotojų elgsenos aspektus. Tokiais atvejais konkretaus vartotojo asmens duomenys nėra analizuojami.

Kaip veikia www.kreditoskaiciuokle.lt ir kaip tvarkomi asmens duomenys?

Apskaičiuodama įmokos limitą, skaičiuoklė atsižvelgia į asmens:

 • Finansinius įsipareigojimus (duomenis per Mano Creditinfo savitarnos svetainę pateikia kredito biuras „Creditinfo“);
 • Gautas oficialias pajamas (duomenis per Mano Creditinfo savitarnos svetainę pateikia Sodra;
 • Asmens pajamų tvarumą;
 • Finansinių įsipareigojimų ir tvarių pajamų santykį (remiantis Lietuvos banko Atsakingo skolinimosi nuostatais, bendra kredito įmokų suma per mėnesį negali viršyti 40 proc. mėnesio pajamų).
 • Kredito istoriją (duomenis per Mano Creditinfo savitarnos svetainę pateikia kredito biuras „Creditinfo“).
 • Viešai skelbiamą teismų informaciją (informacija apie civilines bylas dėl skolų, kuriose vartotojas dalyvauja kaip atsakovas / skolininkas).
 • Viešai skelbiamą antstolių informaciją (informacija apie klientui paskelbtus viešus antstolių raginimus dėl skolų).

Vartotojo pageidavimu, naudojant socialinių tinklų paskyrą arba el. paštą, identifikavimo tikslu prisijungiama per el. banką arba su el. parašu prie Sodros. Identifikuojantis vartotojas informuojamas apie duomenų (vardo, pavardės, asmens kodo ir kt.) perdavimą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir prašomas sutikimas. Sekančiame žingsnyje Sodros suformuoti duomenys apie asmens pajamas perduodami kredito biurui „Creditinfo“ ir per Mano Creditinfo savitarnos svetainę, kartu su kitais paminėtais asmens duomenis (suformuota kredito istorija) perduodami į www.kreditoskaiciuokle.lt, kur galutinai paskaičiuojamas asmens kredito reitingas ir pateikiama informacija apie tai, kokią pajamų dalį konkretus vartotojas gali skirti kredito įmokai. Šie veiksmai gali būti laikomi profiliavimu, tačiau asmens duomenų tvarkymo metu jie neturėtų vartotojui sukelti teisinių pasekmių ar daryti didelį poveikį.

Teikiant paslaugas www.kreditoskaiciuokle.lt gali pateikti Jūsų duomenis duomenų tvarkytojams/subrangovams (informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą), kurie atlieka tam tikrus darbus ar teikia mums paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis UAB „Scorify, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal duomenų valdytojo nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, kad užtikrintume, jog ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Slapukai

Kaip ir dauguma kitų svetainių naudojame slapukus (angl. cookies). Slapukai išsaugomi jūsų naršyklės failų kataloge. Kitą kartą, kai lankysitės svetainėje, jūsų naršyklė nuskaitys slapuką ir perduos informaciją atgal tai svetainei arba elementui, kuris iš pradžių nustatė tą slapuką. Daugiau informacijos apie slapukus ir jų panaudojimą galite rasti svetainės slapukų politikoje.

Serverio įrašai

Serveris, kuriame talpinama savitarnos svetainė www.kreditoskaiciuokle.lt, taip pat gali įrašyti užklausas, kurias pateikiate serveriui (Jūsų atidaromos savitarnos svetainės adresas, Jūsų naudojamas įrenginys ir naršyklė, Jūsų IP adresas ir prisijungimo laikas). Šie duomenys yra naudojami tik techniniais tikslais – užtikrinti, kad svetainė tinkamai ir saugiai veiktų, bei išnagrinėti galimus saugumo pažeidimus. Pagrindas šių duomenų rinkimui ir naudojimui yra UAB „Scorify“ teisėtas interesas užtikrinti savitarnos svetainės techninį prieinamumą ir saugumą.

Klausimai dėl asmens duomenų tvarkymo ir Jūsų teisių įgyvendinimas

Jūs turite teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, (jei taikoma) kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti. Tokia informacija Jums gali būti suteikta neatlygintinai, nebent Jūsų prašymai bus nepagrįsti ar neproporcingi, visų pirma dėl pasikartojančio turinio.

Jūs taip pat turite teisę:

 • reikalauti ištaisyti tvarkomus savo asmens duomenis, jei duomenys netikslūs ir/ar nepilni;
 • reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens domenų tvarkymą, jei tvarkomi pertekliniai asmens duomenys, atšaukiate sutikimą ar yra tam kitas pakankamas pagrindas;
 • kai asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis sutikimu ar teisėtu interesu, - nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys;
 • kai asmens duomenys tvarkomi remiantis sutikimu ar sutartimi, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos duomenų subjektas pateikė, ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti tiesiogiai persiųsti tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

Informacija teikiama el. paštu info@scorify.lt, arba atvykus į mūsų biurą aukščiau nurodytu ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Elektroniniu būdu paklausimai priimami tik teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinus savo asmens tapatybę.

Su paskirtu duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti elektroniniu paštu: duomenu.apsauga@scorify.lt. Taip pat galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, www.ada.lt arba į teismą.